Witamy


 

Przedsiębiorstwo GeoDroMost działa na rynku od 2014 roku.

Od momentu powstania przedsiębiorstwa, wiodącą działalnością jest budowa i naprawa dróg.
Firma świadczy usługi głównie na terenie województwa śląskiego w zakresie:

  • 42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad
  • 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne

Firma specjalizuje się w robotach asfaltowych, wykonując usługi drogowe w zakresie:

  • doradztwa i projektowania ruchu drogowego

  • budowy ulic, dróg, parkingów, chodników o nawierzchni asfaltowej 

  • wykonawstwa podbudów pod konstrukcje nawierzchni

  • wykonawstwa nawierzchni asfaltobetonowych (KR1-KR6)

  • remontów cząstkowych nawierzchni ulic i dróg

Aktualności


Usługi organizacji ruchu

Nasza firma nawiązała współpracę w ramach, której będziemy przygotowywać projekty organizacji ruchu.
więcej

Zakupiliśmy lekką płytę dynamiczną

Nasza firma wzbogaciła się o najnowszy model lekkiej płyty dynamicznej. Już niedługo ruszamy w teren
więcej

Uprawnienia

Już od ponad roku szkolimy się aby nabyć uprawnienia drogowe na prace budowlane
więcej