Oferta


Świadczymy następujące usługi:

 • Badania lekką płytą dynamiczną – są to badania pozwalające określić zagęszczenie gruntu pod nasypy drogowe, koryta drogowe, warstwy konstrukcyjne, roboty ziemne i kanalizacyjne. Usługa ta nie jest zupełnie nowa na światowym rynku, ponieważ płyt używa się już od 25 lat, jednak w Polsce można mówić o nowości i innowacji, gdyż płyta dopiero wchodzi na rodzimy rynek. Trwają obecnie prace nad Polską Normą, która pozwoli precyzyjne określić zastosowanie tego urządzenia, a do tej pory można korzystać z Normy Niemieckiej. Samo badanie jest doskonałą alternatywa do czasochłonnych i drogich badań statycznych i laboratoryjnych, ponieważ jest bardzo proste do przeprowadzenia i nawet jedna osoba bez problemu sobie poradzi. Polega ono na ustawieniu płyty w wyznaczonym miejscu i zwolnieniu blokady obciążnika, który spadając mierzy zagęszczenie, a wyniki są zapamiętywane w pamięci wewnętrznej urządzenia a także są na bieżąco wyświetlane na wyświetlaczu podłączonym do płyty.

 • Doradztwo techniczne – doradztwo w zakresie geotechniki, budowy dróg i innych obiektów inżynierskich, przygotowanie kosztorysów ofertowych, przygotowanie planów zastępczej organizacji ruchu drogowego, projektowanie obiektów infrastruktury drogowej.

 • Projekty organizacji ruchu - realizacja różnego rodzaju opracowań związanych z inżynierią i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W ramach działalności wykonujemy między innymi:
  • Projekty organizacji ruchu zastępczego w Cieszynie i na terenie województwa śląskiego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym
  • Projekty oznakowania docelowego na drogach publicznych w Cieszynie i w województwie śląskim
  • Projekty oznakowania drogowego terenów wewnętrznych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w strefach ruchu, a także na parkingach

Odbiorcami usług są:

 • wszystkie podmioty, które odpowiadają za infrastrukturę drogową czy tereny miejskie m.in.: Urzędy Gmin, Urzędy Miast, Starostwa Powiatowe, Miejskie Zarządy Dróg, czyli jednostki podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
 • jak również oferta będzie kierowana do odbiorców indywidualnych i prywatnych inwestorów.

Przedsiębiorstwo będzie się starało dywersyfikować klientów, nie tylko poprzez uczestnictwo w przetargach, ale także poprzez stałą promocję firmy w Internecie, a także w przyszłości na specjalistycznych targach budowlanych.

Aktualności


Usługi organizacji ruchu

Nasza firma nawiązała współpracę w ramach, której będziemy przygotowywać projekty organizacji ruchu.
więcej

Zakupiliśmy lekką płytę dynamiczną

Nasza firma wzbogaciła się o najnowszy model lekkiej płyty dynamicznej. Już niedługo ruszamy w teren
więcej

Uprawnienia

Już od ponad roku szkolimy się aby nabyć uprawnienia drogowe na prace budowlane
więcej