Roboty drogowe


Firma specjalizuje się w robotach asfaltowych, wykonując usługi drogowe w zakresie:

  • doradztwa i projektowania
  • budowy ulic, dróg, parkingów, chodników o nawierzchni asfaltowej, 
  • robót ziemnych
  • wykonawstwa podbudów pod konstrukcje nawierzchni
  • wykonawstwa nawierzchni asfaltobetonowych (KR1-KR6)
  • remontów cząstkowych nawierzchni ulic i dróg

Aktualności


Usługi organizacji ruchu

Nasza firma nawiązała współpracę w ramach, której będziemy przygotowywać projekty organizacji ruchu.
więcej

Zakupiliśmy lekką płytę dynamiczną

Nasza firma wzbogaciła się o najnowszy model lekkiej płyty dynamicznej. Już niedługo ruszamy w teren
więcej

Uprawnienia

Już od ponad roku szkolimy się aby nabyć uprawnienia drogowe na prace budowlane
więcej